Historia

Home by Home grundades 2011 av Tapio Mauravaara och Jacob Vongaribo med idén att bygga och sälja hus i väggblockssystem. Husen gick att få med eller utan montering och man vände sig till både privatpersoner och företag.

2015 ville man bredda utbytet och Claudio Carinci kom in i bolaget. Man tog fram ModulConcept som lanserades för statliga företag och kommuner för att möta efterfrågan på snabb byggnation med flexibla lösningar för både tillfälligt och permanent boende.

Från hus till lägenhetskomplex

I samband med expansionen utvidgades samarbeten med flera partners. En viktig partner är Vimerbyhus som byggt kvalitativa hus sedan 1950-talet. Samtidigt har vi stärkt våra baltiska kontakter ytterligare och kan bygga unika hus och byggnader helt efter kundens önskemål.

 

Idag är vi en fullt utvecklad husleverantör där kunden är i centrum. Beroende på projektets storlek och komplexitet väljer vi den partner som passar bäst för projektet. Vi levererar allt från villor och parhus till komplexa, stora lägenhetsområden. Kunder idag är privatpersoner, byggbolag, markägare och kommuner.

Har du några frågor? Kontakta oss!