Söderbymalm, Häggvägen

Home by Home har uppfört 60 st lägenheter varav tio stycken tvåor och 50 ettor vid Häggvägen. Nedan finns illustration och situationsplan för de nya bostäderna.

Illustration på de planerade nya bostäderna vid Häggvägen.