Söderbymalm, Häggvägen

Home by Home har ansökt om bygglov för att uppföra tio stycken tvåor och 50 ettor vid Häggvägen. Nedan finns illustration och situationsplan för de nya bostäderna. Bostäderna är avsedda för ungdomar och nyanlända.

Illustration på de planerade nya bostäderna vid Häggvägen.